Akustiniai tyrimai: keliami reikalavimai ir nauda

Akustiniai tyrimai: keliami reikalavimai ir nauda

Šiuo laikmečiu jau tapo įprasta gyventi kasdieniame triukšme, o tyla kartais mus gąsdina ir verčia jaustis nejaukiai. Po dienos darbų grįžę namo norime pailsėti, o jei už sienos girdimas triukšmas, kurį kelia kaimynai, to padaryti neleidžia, tuomet kyla nepasitenkinimas. Senesnės statybos ar naujai statytuose, bet defektų pilnuose pastatuose lengvai galime girdėti tai, apie ką gretimame bute sau ramiausiai kalbasi jame esantieji. Ką daryti tuomet?

Triukšmo rūšys

Kai kalbama apie triukšmą, įprastai tai asocijuojasi su garsu, kuris yra stipresnis nei įprastai ir todėl sukelia vienokį ar kitokį diskomfortą girdinčiajam. Esti kelios triukšmo rūšys: hidraulinis, orinis ir struktūrinis triukšmas. Hidraulinis – triukšmas, kuris sklinda vandens tiekimo ir šildymo sistemose, struktūrinis triukšmas sklinda namo blokais, perdangomis, pertvaromis ar kitomis konstrukcijomis, o orinis triukšmas – tai garsai, kurie sklinda oru.

Akustiniai tyrimai ir matavimai

Kasdienybėje susiduriame su begale taisyklių ir reikalavimų. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kt. teisės aktai ir reikalavimai, susiję su statybomis – visus išmanyti ir nuolat sekti naujoves nelengva ir šios srities specialistams. Pastato vidaus ir išorės aplinkos apsaugai nuo triukšmo keliami reikalavimai aprašomi Statybos techniniame reglamente, patvirtintame LR Apsaugos ministro. Užbaigus statybos darbus ir norint, kad pastatas būtų pripažintas tinkamu naudoti, turi būti atlikti akustiniai tyrimai, kurių metu nustatoma pastato ar jo dalių faktinė garso klasė (nuo A iki E). Akustiniai matavimai nustato, koks yra triukšmo lygis, o jį atlikę specialistai teikia išvadas ir rekomendacijas apie pastatų akustiką ir garso izoliacijos gerinimą pastate.

Garso klasifikavimo protokolas

Natūriniai akustiniai matavimai itin dažnai parodo, kad senesnės statybos namai neatitinka minimalių reikalavimų, o kartais triukšmingumas labai stipriai viršija normas. Po matavimo paaiškėja, kad visam pastatui ar jo dalims reikalinga papildoma garso izoliacija. Pastato akustika didžiąja dalimi priklauso nuo projektuotojų ir statybininkų atlikto darbo, naudotų statybinių medžiagų kokybės, o apie pastatui ir jo patalpoms keliamus akustinius reikalavimus reikia galvoti ir projektuojant pastatą, ir tuomet, kai jis jau statomas. Po akustinių matavimų akredituota laboratorija išduoda garso klasifikavimo protokolą, kuris reikalingas norint „priduoti“ naujos statybos namą.

Komentarai

Įrašų nėra

Palikti komentarą